אירוע מוחי | שבץ מוחי | סיוע בשיקום לאחר אירוע מוחי - Nuraid

 03-9230851

מתוך העיתון "נוירולוגיה", כתב העת של האיגוד הנוירולוגי בישראל גליון מס 21 אוגוסט  2015: התכשיר נוראייד המבוסס על צמחי מרפא סיניים מראה יעילות לטווח ארוך בהחלמה תיפקודית אחרי שבץ


03-9230851 

לוגו נואייד אירוע מוחי שבץ מוחי
מחקרים מדעיים וקליניים הראו כי נוראייד מסייע
לחולי שבץ מוחי ואירוע מוחי בתהליך השיקום
נוראייד מאושר ע"י משרד הבריאות כתוסף תזונה ללא התוויה רפואית

נוראייד 
ע"פ מחקרים, השימוש ב- NurAid, מאפשר העצמה של השיקום הנוירולוגי והתיפקודי, טוב ובמהירות רבה יותר וזאת תוך המשך הליכי השיקום האחרים המומלצים לחולה.
פעילותו המוטורית של נוראייד (השפעה על תנועתיות) והקוגניטיבית (השפעה על ההכרה והחשיבה) בחולים שעברו שבץ מוחי (Stroke), נבחנה לאורך למעלה מ-10 שנים על יותר מ- 2000 חולים.
 
מתוך המחקרים, פעילותו של נוראייד על תאי העצב מתבטאת בשיקום נזקים, ובניית תאי עצב וקישורי עצב חדשים.
בזכות אפקט הנוירופלסטיסיות (יכולת הסתגלות לשינויי סביבה) של המוח, נמצא במחקר, כי חולים שעברו אירוע מוחי וקיבלו טיפול של נוראייד הצליחו להשיג עצמאות תיפקודית בשיעור גבוה  פי 2.4 לעומת חולים אחרים, בטיפול בטוח וללא תגובות בין-תרופתיות.
 
שורה ארוכה של מחקרים בנוראייד מצאו שהוא עוזר למטופלים להחזיר לעצמם את השליטה על גופם תוך שאיפה להגיע חזרה לעצמאות תיפקודית.
מחקרים חדשים מתפרסמים מדי פעם. אם תבקשו, נשמח להעביר לכם בפנייה ל: info@levpharm.com