סיוע בשיקום לאחר אירוע מוחי - Nuraid - בעקבות אירוע מוחי
מחקרים רפואיים מבוקרים מראים כי Nuraid II  MLC901 סייע לחולים שעברו אירוע מוחי, לשקם נזקים ולהתקדם לקראת עצמאות תפקודית.ככל שחולף הזמן מיום האירוע, הסיכוי לשקם תפקודים שנעלמו קטן ועל כן, רצוי שתהליך השיקום יחל מהר ככל האפשר לאחר ייצובו הרפואי של החולה.
(הומלץ להתחיל בטיפול בנוראייד עם התייצבות מצבו הרפואי של החולה, בד"כ לא לפני 48 שעות מהתרחשות האירוע)

 

בעקבות אירוע מוחי

למי נועד השימוש ב Nuraid II > בעקבות אירועי מוחי