סיוע בשיקום לאחר אירוע מוחי - Nuraid - הצהרה
אתר זה מיועד לחולה המתייעץ ברופא. המידע המופיע באתר אינו בשום פנים ואופן בא להחליף את המלצות הרופא או איש המקצוע המטפל ומכיר את החולה.
מומלץ שכל צרכן, יוועץ ברופא או באיש מקצועי אחר בתחום הבריאות באשר למצבים בריאותיים שלו או של אחרים ואופן הטיפול בהם.
בעלי האתר עושים ככל שביכולתם לספק מידע מבוסס ועדכני, אך יחד עם כך לא יהיו אחראים לכל נזק או פגיעה אם יתרחשו כתוצאה משימוש לא אחראי במידע.
יש לקרוא את הכתוב בסעיף "תנאים ומצבים" ™NurAid

"תנאים ומצבים" ™NurAid

המידע הניתן באתר זה, מחולק בין מידע לצוות הרפואי (רופאים, רוקחים ואחיות) לבין מידע לחולה.
אנא הקפידו להימנע משימוש בתוכן האתר אם אינו מיועד לכם.
 
השימוש באתר מותנה בהסכמתכם המלאה לתנאי השימוש, קריאת תכני האתר וכן כל שימוש שתעשו באתר יעידו על הסכמתכם זו.
 
 המידע והתוכן מועברים AS-IS (כפי שהם). העושה שימוש במידע ובתכנים המופיעים באתר, בין אם במלואו ובין אם בנטילת חלקים ממנו, עושה זאת על אחריותו/ה המלאה והבלעדית ולא תהיה לו/ה כל תביעה, דרישה ו/או טענה, מכל סוג שהוא, כלפי חברת לבפארם בע"מ, חברת Moleac Pte ו/או מי מטעמן.
 
המידע אינו בא להחליף את דעתו של הרופא  וכן אין להסתמך על התוכן והמידע לשם קבלת, החלפת  ו/או הענקת טיפול רפואי לאדם כלשהו.
 
העתקת או הפצת תכנים מהאתר מותנית בהסכמתה של חברת לבפארם בע"מ.
 
מידע אישי אם יתקבל ע"י חברת לבפארם, יטופל ע"פ החוק בישראל ובכפוף למדיניותה של לבפארם באשר לשמירת סודיות. עם זאת ובהקשר עם בקשת החולה להעריך את מצבו ו/או סקר שהחולה השתתף בו, המידע יועבר לידי עובדי החברה או לידי חברת  Moleac יצרנית התכשיר ועובדיה העוסקים בתחומים הנ"ל.
 
עוד יתכן שמידע יועבר לשימוש סטטיסטי של החברה.
 
על אתר זה יחולו לכל דבר ועניין דיני מדינת ישראל בלבד. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע והכרוך בשימוש באתר זה באופן ישיר או עקיף, יהיה בבתי משפט ישראליים.
הצהרה    עלון למשתמש (עברית)   עלון למשתמש (רוסית)    צור קשר  

כל הזכויות שמורות לחברת לב פארם

הצהרה

03-9230851 

מחקרים מדעיים וקליניים הראו כי נוראייד מסייע
לחולי שבץ מוחי ואירוע מוחי בתהליך השיקום