סיוע בשיקום לאחר אירוע מוחי - Nuraid - למי נועד השימוש ב Nuraid II

למי מיועד השימוש ב- Nuraid II MLC901 (נוראייד)


טכניקות בשימוש המטפלים