סיוע בשיקום לאחר אירוע מוחי - Nuraid - מהו נוראייד?

(Nuraid II (MLC901 (נוראייד) הינו מוצר פטנטי שמקורו ברפואה הסינית ומיוצר בשיטות מערביות. נוראייד משווק בארצות המערב, כזרז השיקום הנוירולוגי הראשון לנפגעי שבץ מוחי.

ע"פ מחקרים, השימוש ב- NurAid, מאפשר העצמה של השיקום הנוירולוגי והתיפקודי, לאחר אירוע מוחי, טוב ובמהירות רבה יותר וזאת תוך המשך הליכי השיקום האחרים המומלצים לחולה.

פעילותו המוטורית של נוראייד (השפעה על תנועתיות) והקוגניטיבית (השפעה על ההכרה והחשיבה) בחולים שעברו שבץ מוחי (Stroke), נבחנה לאורך למעלה מ-10 שנים על יותר מ- 2000 חולים.
 
מתוך המחקרים, פעילותו של נוראייד על תאי העצב מתבטאת בשיקום נזקים, ובניית תאי עצב וקישורי עצב חדשים.
בזכות אפקט הנוירופלסטיסיות (יכולת הסתגלות לשינויי סביבה)של המוח, נמצא במחקר, כי חולים שעברו שבץ מוחי וקיבלו טיפול של נוראייד הצליחו להשיג עצמאות תיפקודית בשיעור גבוה  פי 2.4 לעומת חולים אחרים,בטיפולבטוחוללאתגובותבין-תרופתיות.
 
שורה ארוכה של מחקרים בנוראייד מצאו שהוא עוזר למטופלים להחזיר
לעצמם את השליטה על גופם תוך שאיפה להגיע חזרה לעצמאות תיפקודית.

מתי מתחילים להשתמש?

מחקרים מבוקרים בנוראייד הצביעו על חלון הזמן למתן נוראייד:
"חלון הזמן" שנבדק ונחקר ברוב המחקרים היה של החל מ- 48 שעות לאירוע (השגת ייצוב נוירולוגי)  ועד 6 חודשים לאחר האירוע.
 
         פחות מ-6 חודשים מיום האירוע:
 
השגת עצמאות תפקודית: חולים שנטלו נוראייד יותר מהכפילו את סיכוייהם
(פי 2.4),להגיע לעצמאות לעומת חולים אחרים.
הקטנת שיעור המוגבלות: שיעור החולים שהגיעו בעזרת NurAid II לשיקום תפקודי התנועה, היה בממוצע 70% לעומת שיעור של 43% בחולים אחרים.
 חולים עם פגיעה במערכת הראייה Homonymous  Hemianospia , השיגו שיפור בשדה הראייה גדול ב- 12% לעומת חולים שלא טופלו בתכשיר.
המחקריםמצביעיםעודכיתוספתשלטיפוליםפיזיקלייםמעצימהאתהתועלת.
 
         6 חודשים ומעלה מאז האירוע:
 
בד"כ בשלב זה, חש החולה  שההתקדמות איטית עד זניחה במצבו.
רבים מחולים אלה דיווחו במחקרים הקליניים על שיפור ביכולותיהם המוטוריות, כישורי הדיבור, ההליכה והראייה בזכות הטיפול באמצעות הנוראייד.

 
         טיפול מניעתי לשבץ, לשבץ חוזר ולמחלות נוירולוגיות אחרות?
 
Nuraid II (MLC901) לא נוסה בשלב זה כטיפול מניעתי בנסויים מבוקרים ולאורך זמן. עם זאת, ניסויים במעבדה בצד ניסויים בחיות מעבדה, הראו הארכת חיי תאי העצב באמצעות דחיית הליך ההזדקנות הטבעי והגנה מפני השפעות חיצוניות מזיקות. תאי העצב השתמרו כשהם חזקים ובריאים יותר.
במחקר רפואי מבוקר פלסבו (אינבו) על 1,100 חולי שבץ שקבלו נוראייד למשך 3 חודשי טפול, נמצאה ירידה של כ-50% במקרי שבץ חוזר ואירועים וסקולאריים (16 חולים בקבוצת נוראייד לעומת 31 חולים בקבוצת הפלסבו).
 
מחקרים קליניים רבים הראו שלנוראייד פרופיל בטיחותי גבוה אי לכך, בוצעו ניסויים קליניים להערכת פוטנציאל בלימת תהליך הירידה הקוגניטיבית, כולל אפשרות לטיפול בחולי אלצהיימר ומחלות נוירודגנרטיביות  אחרות. מחקרים אלו ראשוניים ויש להמתין לתוצאות מחקרים מבוקרים שנמצאים בדרך.
 
מחקרים מראים כי יעילות השיקום מועצמת  במתן  נוראייד (NurAid II (MLC901  בנוסף לתהליכי השיקום המקובלים


אולי יעניין אותך:


שיקום לאחר אירוע מוחי


 

מהו נוראייד?

03-9230851 

מחקרים מדעיים וקליניים הראו כי נוראייד מסייע
לחולי שבץ מוחי ואירוע מוחי בתהליך השיקום

נוראייד מאושר ע"י משרד הבריאות כתוסף תזונה ללא התוויה רפואית