סיוע בשיקום לאחר אירוע מוחי - Nuraid - מהו נוראייד?
(Nuraid II (MLC901 (נוראייד) הינו מוצר פטנטי שמקורו ברפואה הסינית ומיוצר בשיטות מערביות. נוראייד משווק בארצות המערב, כזרז השיקום הנוירולוגי הראשון לנפגעי אירוע מוחי (כולל דימום מוחי).
ע"פ מחקרים, השימוש ב- NurAid, מאפשר העצמה של השיקום הנוירולוגי והתיפקודי, לאחר שבץ מוחי, טוב ובמהירות רבה יותר וזאת תוך המשך הליכי השיקום האחרים המומלצים לחולה.
פעילותו המוטורית של נוראייד והקוגניטיבית בחולים שעברו שבץ מוחי (Stroke), נבחנה לאורך למעלה מ-10 שנים על יותר מ- 2000 חולים.
מתוך המחקרים, פעילותו של נוראייד על תאי העצב מתבטאת בשיקום נזקים, ובניית תאי עצב וקישורי עצב חדשים.
בזכות אפקט הנוירופלסטיסיות (יכולת הסתגלות לשינויי סביבה)של המוח, נמצא במחקר, כי חולים שעברו ארוע מוחי וקיבלו טיפול של נוראייד הצליחו להשיג עצמאות תיפקודית בשיעור גבוה פי 2.4
עומת חולים אחרים,  בטיפול בטוח וללא תגובות בין-תרופתיות.

מהו נוראייד?

שורה ארוכה של מחקרים בנוראייד מצאו שהוא עוזר למטופלים להחזיר לעצמם את השליטה על גופם תוך שאיפה להגיע חזרה לעצמאות תיפקודית.

איך ומתי להשתמש?

"חלון ההזדמנות", כפי שנראה במחקרים מבוקרים הינו בין 48 שעות לאירוע (השגת ייצוב נוירולוגי) לבין 6 חודשים לפרוץ האירוע.
המקרים כוללים שבץ חסימתי או דימומי
השימוש ע"פ המחקרים, 2 כמוסות שלוש פעמים ביום. משך השימוש האפקטיבי, מתוך המחקרים הינו 3 חודשים.

לגבי שימוש במצבים שמעבר ל-6 חודשים מאז האירוע, הצטברו case studies  ועדויות רבות לתקופות של אף מספר שנים מהתרחשות השבץ המוחי.

טיפולי מניעה: אין מחקרים מבוקרים. מחקרים מועטים נערכו על מחלות דגנרטיביות שונות וביניהן אלצהיימר.

ל NurAid פרופיל בטיחות גבוה (מוכח קלינית) . אין צורך להפסיק כל טיפול תרופתי או פיזיקלי אחר. 
מעקב  Pharmacovigelence  לא הצביע על תופעות בין-תרופתיות עם טיפולים שגרתיים*

(*) אנא פנה/י אלינו לכל שאלה ספציפית

03-9230851 

מחקרים מדעיים וקליניים הראו כי נוראייד מסייע
לחולי שבץ מוחי ואירוע מוחי בתהליך השיקום

נוראייד מאושר ע"י משרד הבריאות כתוסף תזונה ללא התוויה רפואית