סיוע בשיקום לאחר אירוע מוחי - Nuraid - מחקרים פרה-קליניים