סיוע בשיקום לאחר אירוע מוחי - Nuraid - מנגנון הפעולה בשבץ מוחי
•    שבץ מוחי כתוצאה מאוטם או כתוצאה מדימום מוחי, מתבטא במוות של תאי מוח.

•    שיקום אירוע מוחי מתבטא בהחזרה טובה ככל האפשר לתיפקוד ולפעילות עיצבית טובה.

•    המנגנון של "השבה לתיפקוד" קרוי נוירופלסטיסיות או: "התגמשות המוח".

•    בתהליך הנוירופלסטיסיות יש חשיבות גבוהה לחלבונים מעודדי צמיחה ( growth factors) ובראשם: BDNF.

•    ע"פ המחקרים, נוראייד מעלה פי 2.5 את רמת חלבון ה- BDNF  (Brain Derived neurotrophic Factor) בדם החולה.

•    העלאת רמת ה- BDNF  וכתוצאה מכך הנעת תהליכי צמיחה וקישוריות בין עצבית הוא תהליך מתמשך שתוצאותיו
     החיוביות הוכחו במחקר שעקב אחר החולים עד שנתיים מהאירוע4


אם ברפואה ובמדע שלטה עד לפני כעשור הדיעה שהאנטומיה של המוח קבועה מראש ובלתי משתנה ושתאי מוח שנפגעו או שמתו, אינם מתחלפים בחדשים, כיום אנו יודעים שתאי מוח פגועים מוחלפים ספונטנית בחדשים וכך מצליח המוח לשקם את תפקודו. תהליך זה קרוי נוירופלסטיסיות או "גמישות המוח". 
מוח פעיל הוא מוח בעל תאי עצב בריאים וקישורים בין-עצביים רבים ופעילים.


בתהליך הנוירופלסטיסיות קיימת חשיבות מכרעת לנוכחותם של מספר חלבונים ובראשם:

 (BDNF ( Brain Derived neurotrophic Factor  שתפקידו העיקרי גידול תאי עצב, שלוחות עצב (אקסונים) ויצירת קישוריות בין-עצביות וכן:

 (VEGF (Vascular Endothelial growth factor שתפקידו העיקרי בגידול תאי דם. 

שני חלבונים "מעודדי צמיחה" אלו אחראים על מנגנוני הגידול של תאי עצב ותאי דם, תחזוקה ו"תיקון" תאי מוח שנפגעו (כתוצאה משבץ לדוג').

נמצא עוד שבמצבים של חסר אספקת חמצן למח (אנוקסיה)  עקב שבץ מוחי או מסיבה אחרת  נוצרת עליה "ספונטנית" בריכוז החלבון באזורי המוח השונים, למטרות שיקום והחזרה לתיפקוד.
חשיבותה של הפיזיותרפיה לאחר אירוע מוחי אף היא מוסברת על-ידי העלאת רמת חלבון ה-2BDNF   


1.    Stroke. 2013 Oct;44(10):2768-75. doi: 10.1161/STROKEAHA.113.001447. Epub 2013 Aug 8.

2.    Phys Ther. 2013 Dec;93(12):1707-16. doi: 10.2522/ptj.20130053. Epub 2013 Aug 1
4.    Cerebrovascular Diseases, 04/23/2015Venketasubramanian N, et al

מנגנון הפעולה בשבץ מוחי

03-9230851 

מחקרים מדעיים וקליניים הראו כי נוראייד מסייע
לחולי שבץ מוחי ואירוע מוחי בתהליך השיקום

נוראייד מאושר ע"י משרד הבריאות כתוסף תזונה ללא התוויה רפואית