סיוע בשיקום לאחר אירוע מוחי - Nuraid - מנגנון פעולה