סיוע בשיקום לאחר אירוע מוחי - Nuraid - מתי מתחילים בטיפול?
מחקרים מבוקרים בנוראייד הצביעו על חלון הזמן למתן נוראייד:
 
        פחות מ-6 חודשים מיום האירוע:
 
זהו חלון הזמן הרצוי. רוב המטופלים בנוראייד יחושו בשיפור מדי חודש.
הניסויים הקליניים שנערכו הצביעו על שיפור ניכר ב:

השגת עצמאות תפקודית: חולים שנטלו נוראייד יותר מהכפילו את סיכוייהם
(פי 2.4),להגיע לעצמאות לעומת חולים אחרים.
 
הקטנת שיעור המוגבלות: שיעור החולים שהגיעו בעזרת NurAid II לשיקום תפקודי התנועה, היה בממוצע 70% לעומת שיעור של 43% בחולים אחרים.
 
חולים עם פגיעה במערכת הראייה Homonymous  Hemianospia, השיגו שיפור בשדה הראייה גדול ב- 12% לעומת חולים שלא טופלו בתכשיר.
 
המחקרים מצביעים עוד כי כדי להגיע לתוצאות מירביות, יש לשלב טיפול פיסיקלי בצד השימוש ב - Nuraid II  MLC901


 
        6 חודשים ומעלה מאז האירוע:
 
בד"כ בשלב זה, חש החולה שההתקדמות איטית עד זניחה במצבו.
רבים מחולים אלה דיווחו במחקרים הקליניים על שיפור ביכולותיהם המוטוריות, כישורי הדיבור, ההליכה והראייה בזכות הטיפול באמצעות הנוראייד.

לעוד מידע אודות שיקום וטיפול לאחר אירוע מוחי


 
        טיפול מניעתי לשבץ, לשבץ חוזר ולמחלות נוירולוגיות אחרות?
 
Nuraid II MLC901  לא נוסה בשלב זה כטיפול מניעתי בנסויים מבוקרים ולאורך זמן. עם זאת, ניסויים במעבדה בצד ניסויים בחיות מעבדה, הראו הארכת חיי תאי העצב באמצעות דחיית הליך ההזדקנות הטבעי והגנה מפני השפעות חיצוניות מזיקות. תאי העצב השתמרו כשהם חזקים ובריאים יותר.
במחקר רפואי מבוקר פלסבו (אינבו) על 1,100 חולי שבץ מוחי שקבלו נוראייד למשך 3 חודשי טפול, נמצאה ירידה של כ-50% במקרי שבץ חוזר ואירועים וסקולאריים (16 חולים בקבוצת נוראייד לעומת 31 חולים בקבוצת הפלסבו).
 
מחקרים קליניים רבים הראו שלנוראייד פרופיל בטיחותי גבוה אי לכך, בוצעו ניסויים קליניים להערכת פוטנציאל בלימת תהליך הירידה הקוגניטיבית, כולל אפשרות לטיפול בחולי אלצהיימר ומחלות נוירודגנרטיביות  אחרות. מחקרים אלו ראשוניים ויש להמתין לתוצאות מחקרים מבוקרים שנמצאים בדרך.
 
אם הינכם מעוניינים לדעת מה חשבו המשתמשים בנוראייד על התכשיר, נא קראו את תוצאות הסקר שנערך במספר מדינות (לישראל הגיע התכשיר רק לאחרונה ולכן ישראל עדיין לא נכללה בסקר זה).

מתי מתחילים בטיפול?

למי נועד השימוש ב Nuraid II > מתי מתחילים בטיפול