סיוע בשיקום לאחר אירוע מוחי - Nuraid - נסיון
Multimax B Steuerung