סיוע בשיקום לאחר אירוע מוחי - Nuraid - עובדות חשובות