סיוע בשיקום לאחר אירוע מוחי - Nuraid - פונקציות מוחיות נוספות
NurAid II מסייע לשיקום הראייה

מחקר על 40 חולים שלקו ב- Homonymous Hemianopsia בעקבות שבץ איסכמי והחלו ליטול נוראייד או Piracetam, למשך 3 חודשים, הראה החזרת 45% משדה הראייה אצל מטופלי נוירואייד לעומת  32% משדה הראייה אצל מטופלי הפירצטם.

פונקציות מוחיות נוספות

מנגנון פעולה > פונקציות מוחיות נוספות

מחקר שפורסם ב- European Neurology, אודות 10 מקרים שטופלו בבי"ח Alvernia  בסינגפור, למשך 2-3 חודשים והחל בין שבוע ימים ועד 6 חודשים מפרוץ האירוע המוחי, כטיפול מתווסף לטיפול ה"רגיל" ואשר סבלו מלקויי מוטוריקה, תחושה, ראייה ו/או דיבור,

המחקר הצביע על שיפור כנ"ל:
6 מקרים הגיעו לכלל החלמה מלאה
2 מקרים הגיעו לשיפור ניכר במצבם
מקרה אחד דווח על שיפור בינוני.
מקרה אחד דווח על שיפור קטן.
 
יש לציין שחל שיפור משמעותי בתיפקוד הראייה והדיבור אצל המטופלים. גם 3 חולים שהחלו בטיפול בשלב מאוחר יחסית (חודש עד 6 חודשים מיום האירוע ואשר השיפור אצלם הגיע ל-Plateau), אף הם חוו החלמה ניכרת.