סיוע בשיקום לאחר אירוע מוחי - Nuraid - פרסומים

פרסומים


בעיתונות המדעית-רפואית: 
נביא לכם תמיד את המאמר האחרון שפורסם...אפריל 2015:
מחקר שבדק את השפעתו של נוראייד לאורך זמן, מצא השפעה מתמשכת של התועלת השיקומית מנוראייד גם חודשים לאחר השימוש.
נעשה מעקב של שנתיים אחר קבוצת החולים שנטלה נוראייד למשך 3 חודשים בלבד ונעשתה השוואה מול קבוצה מקבילה שלא נטלה נוראייד.הקבוצה הראשונה הראתה עצמאות תיפקודית משמעותית גבוהה יותר מאשר קבוצת החולים האחרים.
חשיבות המחקר הינה בכך שכל החולים קיבלו טיפולים מונעים ומשקמים כולל פיזיוטרפיה והשוני בין הקבוצות התבטא רק באשר שימוש /חוסר שימוש ב NurAid.
אשר על כן, קיימת סבירות גבוהה להנחה שהנוראייד הוא שתרם ל"תוספת" השיפור התיפקודי.


המחקר הוצג לראשונה בכנס שבץ האירופאי השנתי (ESO) בגלזגו, בריטניה -
 
Cerebrovascular Diseases, 04/23/2015Venketasubramanian N, et al

רוצים לדעת עוד?

טיפול האירוע מוחי

03-9230851 

מחקרים מדעיים וקליניים הראו כי נוראייד מסייע
לחולי שבץ מוחי ואירוע מוחי בתהליך השיקום

נוראייד מאושר ע"י משרד הבריאות כתוסף תזונה ללא התוויה רפואית