סיוע בשיקום לאחר אירוע מוחי - Nuraid - רשימת תפוצה