שיקום יכולת התנועה לאחר שבץ מוחי
דף הבית >> נוראייד לחולה >> שיקום יכולת התנועה לאחר שבץ מוחי

שיקום התנועה לאחר אירוע מוחי / שבץ מוחי


שיקום יכולת התנועה לאחר שבץ מוחי, היא ביטוי לנאורופלסטיסיות של המוח או בעברית "גמישות המוח".
משמעות התופעה היא יכולתו של המוח ליצור קשרים חדשים  בין תאי העצב המרכיבים אותו וכך לאפשר ביצוע פעולות שלפני כן בוצעו על ידי תאים אחרים שנפגעו באירוע המוחי.
בד בבד נעשה גם תהליך של בניית תאי עצב חדשים וקשירתם לתאים קיימים.
מטרתו של תהליך השיקום הוא לאפשר את הסביבה המעודדת תהליכים נאורופלסטיסיים כמתואר.
מהי "סביבה" זו?
  • תרגילים גופניים , אינטנסיביים ומוכוונים הקרויים פיזיוטרפיה וניתנים ע"י בעלי מקצוע מומחים
  • NurAid, תוסף תזונה באישור משרד הבריאות שנמצא במחקרים כמעלה רמתו של חלבון ה- BDNF
Brain Derived Neurotrophic Factor ובכך מסייע ותומך בתהליך הנאורופלסטיסיות .
חלבון ה- BDNF הוא חלבון מעודד צמיחה. לא ניתן לתת אותו ישירות למוח אך גם הפיזיוטרפיה וגם נוראייד מעלים את רמתו כאשר ויסות הרמה נעשה ע"י המוח עצמו בתהליך טבעי.

 03-9230851

info@levpharm.com

מחקר שהתפרסם בעיתון המקצועי Cerebro Vascular Disease  באוגוסט 2018 , הראה את יחסי הגומלין החיוביים שבין תהליכי שיקום לבין מתן נוראייד לאמר:
אוכלוסיית חולי שבץ גדולה (807 אנשים) קיבלה בחלקה תהליכי שיקום ובחלקה השני לא קיבלה.
כמחצית מהחולים שקיבלו שיקום , קיבלו גם נוראייד למשך 3 חודשים . המטרה היתה לגרום לכך שככל האפשר יותר חולים יגיעו לעצמאות תיפקודית כלומר יוכלו לתפקד ללא עזרת אחרים.

בקרב הקבוצה שקיבלה גם שיקום  לאחר אירוע מוחי  עד פי 2.42 יותר חולים הגיעו לעצמאות ולא נזקקו לעזרת אחרים בביצוע פעולות יומיומיות.
ע"פ המאמר גם נוראייד וגם תהליכי שיקום ניתנו למשך 3 חודשים בלבד כאשר התוצאות ניכרו עד שנתיים מראשית הטיפול.
מידת השיפור היא אינדיבידואלית. חשוב להתאים לכל חולה את הטיפול המתאים לו, להתחשב במצבו הגופני הכללי, מחלות רקע ומצב נפשי. הרופא המומחה: נוירולוג או רופא שיקום צריכים להיות מודעים לטיפולים שמקבל החולה.

מחקר שהתפרסם לאחרונה