שיקום לאחר אירוע מוחי | סיוע משקם לאחר שבץ מוחי - נוראייד
דף הבית >> נוראייד לחולה >> שיקום לאחר אירוע מוחי

שיקום לאחר אירוע מוחי / שבץ מוחי

שבץ מוחי הוא תוצאה של הפרעה בזרימת דם למוח. הפרעה זו מביאה למחסור בחמצן ובחומרי הזנה החיוניים לתפקוד המוח. בתוך דקות , תאי המוח מתחילים למות. הפרעה כזו נקראת שבץ מוחי , אירוע מוחי , Stroke   או CVA.
הטיפולים הקיימים היום לרשות הרופאים זמינים ויעילים רק בשעות הראשונות שלאחר האירוע המוחי. רוב החולים נותרים עם תפקוד לקוי שלעיתים הוא ברמה קלה ולעיתים מתבטא בנכות קשה וזאת ע"פ היקף ההפרעה בזרימת הדם.
מכאן הצורך בפעולות שיקום לאחר אירוע מוחי.
שבץ מוחי יכול להיגרם ע"י חסימה ( שבץ חסימתי/ שבץ איסכמי) או בגלל דימום מוחי ( שבץ דימומי /שבץ המוראגי) .
הסיבות שונות אבל בשני המקרים הנזק מתבטא באחד או יותר מהסימפטומים הבאים  ובהם יעסוק השיקום אחרי אירוע מוחי:
  • קושי בדיבור  : מציאת המילים או הגהה של המילים . (אפזיה)
  • פגיעה בהבנה, בקריאה או בכתיבה ( פגיעה קטוגניטיבית)
  • שיתוק חלקי או מלא של הגפיים: ידיים ו/או רגליים. ( פגיעה מוטורית): אי יכולת שלימה או חלקית ללכת.
  • פגיעה ביציבה,
  • הפרעה בשדה הראייה (המיאנופסיה) שמתבטאת ב"חשיכה" של חלק משדה הראייה בעין אחת או בשתיהן.
 
בעודו בבית החולים , החולה מקבל הערכה כללית של הנזק שנגרם וזאת לאחר צילומי הדמייה וחוות דעת הנוירולוג.
לעיתים קרובות מוצע טיפול רפואי למניעת מקרה של אירוע שני שעלול להחמיר את הפגיעה התיפקודית.
 
החולה חייב להישמע להוראות הרפואיות של הרופא המטפל ובד"כ נשאר בבית החולים עד התייצבותו הרפואית .
בתום שהות ( בד"כ של מספר ימים) ממליצים לחולה להיכנס למסגרת שיקומית במטרה להיטיב עם הנכות ולנסות להחזיר חלק מהתיפקודים  שנפגעו. 

שיקום לאחר אירוע / שבץ מוחי : שימוש בנוראייד


נוראייד (NurAid II MLC901 ), הוא תוסף תזונה מאושר משרד הבריאות שעבר מספר רב של מחקרים באשר לתרומתו לשיקום העצמאות התיפקודית של חולה השבץ.

כאשר נשקלים האמצעים  לשיקום נוירולוגי של חולי השבץ המוחי כלומר, לשיקום הדיבור, לשיקום מוטורי, לשיקום הראייה וכו'' , רצוי לשקול גם תוספת של נוראייד.
רק הרופא יחליט אם נוראייד מתאים לחולה הספציפי !
נוראייד יינתן ביחד עם הטיפולים התרופתיים או המשקמים ( פיזיוטרפיים) ולא במקומם !
השימוש בנוראייד ניתן בדרך כלל רק ל-3 חודשים והמחקרים הראו שטיפול כזה מניב תוצאות משקמות השורדות אפילו שנה וחצי מעבר למתן התוסף.

מחקרים אודות שיקום לאחר אירוע מוחי תוך שימוש בנוראייד:

תיעוד המחקרים על נוראייד פורסם בעיתונות המקצועית הרפואית העוסקת בתחום השבץ המוחי

ונגישה לכל רופא. המחקרים כללו מספר רב ( עד 1000) חולים בתקופה שבין יום-יומיים לאירוע המוחי ועד חצי שנה שלאחר השבץ המוחי ורובם נעשו כנגד פלצבו ובמצב שכל החולים מקבלים את כל הטיפולים שהומלצו עבורם אך רק מחציתם (כ- 500) מקבלים נוראייד .
משך המחקר כלל שלושה חודשים של מתן נוראייד ל -500 החולים ונמשך בתצפית על כל המשתתפים למשך שנתיים.
התוצאה כאמור הראתה הפרש בעל משמעות קלינית וסטטיסטית לטובת הקבוצה שקיבלה נוראייד !
המחקרים כללו גם ניסויים שתכליתם היתה להבין את מנגנון הפעולה של נוראייד.
כיום, אנו יודעים על שתי פעולות מוחיות שתוצאתן שיפור בתוצאות השיקום לאחר שבץ מוחי:

  1. גמישות המוח – נוירופלסטיות של המוח ( Brain neuroplasticity). דהיינו: תאי מוח שלא נפגעו בשבץ נוטלים על עצמם פעולות שבעבר בוצעו ע"י התאים שנפגעו.

  2. נאורוגינזה ( Neurogenesis)- גידול של תאי עצב חדשים מתאי גזע שהתמיינו לתיפקוד זה.

עד כה טרם הוברר סופית מנגנון הפעולה של התוסף, אך מתוך המחקרים בבני אדם וכמובן גם בבעלי חיים או בתרביות ריקמה, נראה שנוראייד משפיע על שני התהליכים בצד תרומה על תופעות כמו דלקתיות , פקטורים של דלקת, פקטורים של צמיחה תאית ,חדירות הממברנה המוחית וכו'' שמתלוות ומשפיעות על חומרת המחלה מחד ומנגנון השיקום מאידך.

הנוירולוגים המתמחים בתחום אירועים מוחיים , מכירים את נוראייד , רובם כבר המליצו למטופליהם על שימוש בנוראייד ככל שראו לנכון.
נוראייד נמצא בשימוש במחלקות נוירולוגיות רבות ובמוסדות שיקום לאחר אירוע מוחי רבים בישראל. נוראייד תורם לשיקום הנוירולוגי  של החולה בצד הטיפולים המשקמים האחרים. הרופא חייב לשקול את התועלת בצד הכרת ההיסטוריה הרפואית של החולה.

מחקרי הבטיחות , מעקב תופעות הלוואי וכן מעקב אחר תגובות בין-תרופתיות הראה פרופיל בטיחותי גבוה באופן יחסי.
תופעת לוואי שנמצאה מתייחסת לאפשרות של הפרעות גסטרו-אינטסטינליות ( של מערכת העיכול) מסוימות. עם זאת יש לציין שתופעת הלוואי הזו נמצאת בשכיחות נמוכה.

יש לזכור :

חשוב להבהיר לרופא את ההיסטוריה הרפואית של החולה בטרם מתן כל טיפול חדש ( כולל נוראייד) ולפרט באוזניו באילו תרופות החולה משתמש.
לגבי נוראייד  מתקיים מנגנון פעיל לדיווח על תופעות לוואי וכן על על תגובות בינ-תרופתיות.
באשר לתגובות בינ-תרופתיות, לא התקבל עד כה שום דיווח ספציפי לא בארץ ולא בעולם.
ככל טיפול, גם השימוש בנוראייד אינו יכול להבטיח תוצאות או להבטיח את מידת ההצלחה אך, המחקר והניסיון מראה שאחוז גבוה של חולי שבץ מוחי (49%) מוצאים תועלת בנוראייד ושיעור הגעתם לעצמאות תפקודית עולה במידה ניכרת על חולים דומים שלא השתמשו בנוראייד.
בישראל, משווק נוראייד זו השנה הששית. רוב הרופאים הבכירים העוסקים בתחום כבר צברו ניסיון  בשימוש בנוראייד לצורך שיקום לאחר אירוע מוחי של הפציינטים שלהם.

נוראייד מסופק ישירות לבית החולים או לביתו של החולה באמצעות שליח.
שירות הלקוחות של החברה זמין לכל שאלה או הבהרה שמבקש החולה או בני משפחתו.

 

שאלות ותשובות:


מהו שיקום לאחר אירוע מוחי עם נוראייד?
נוראייד (NurAid II MLC901 ), הוא תוסף תזונה מאושר משרד הבריאות שעבר מספר רב של מחקרים באשר לתרומתו לשיקום לאחר אירוע מוחי

עבור איזה שיקום נוירולוגי מומלץ לשלב את נוראייד?
לשיקום נוירולוגי של חולי השבץ המוחי כלומר, לשיקום הדיבור, לשיקום מוטורי, לשיקום הראייה, לשיקום הדיבור ועוד.

כיצד ניתן לרכוש את התוסף תזונה - נוראייד?
נוראייד מסופק ישירות לבית החולים או לביתו של החולה באמצעות שליח.
שירות הלקוחות של החברה זמין לכל שאלה.

לפרטים נוספים צרו איתנו קשר או השאירו לנו פרטים ונציגנו יחזרו אליכם >>

 03-9230851

info@levpharm.com

שלח לחבר הדפס
שתף