סיוע בשיקום לאחר אירוע מוחי - Nuraid - תנועה - מוטוריקה
האם פקטור הגדילה BDNF  אחראי גם להעצמת השקום משבץ מוחי וגם למניעתו?

מחקר חדש (אוקטובר 2013) מצביע על הקשר שבין רמת פקטור הגדילה BDNF  לבין הסיכון להיפגע משבץ מוחי.
מחקר חדש נוסף מצביע כי העלאת רמת ה-BDNF  בעזרת הנוראייד לשיפור השיקום לאחר שבץ, גורם גם למניעת שבץ שניוני (שבץ המתרחש לאחר השבץ הראשון).
שבץ מוחי הינו גורם המוות השלישי בישראל.
על פי נתוני סקר האיגוד הקרדיולוגי הישראלי האחרון, לשנת 2010 ((Nasis 2010 ,   15,000איש חווים אירוע מוחי מדי שנה. השורדים את האירוע, סובלים מנכויות בדרגות שונות ובהתדרדרות ניכרת באיכות החיים שלהם ושל בני משפחתם.

בחודש אוקטובר 2013, פורסם בעתון הרפואי היוקרתי "Stroke" מחקר רב משתתפים (המכונה Framingham Study ) שעקב  לאורך 10 שנים, אחר 3440 אנשים בריאים  שלא נפגעו משבץ מכל סוג שהוא בעבר.
 56% מהם נשים ו-44%  גברים,  בטווח גילאים של 54-76 שנים.
המחקר שבוצע בחסות ביה"ס לרפואה ובריאות הציבור בבוסטון, ארה"ב והאוניברסיטה של קליפורניה בסקרמנטו, ביקש לחקור את הקשר בין שני חלבונים מוכרים מסוג BDNF  ו-VEGF  לבין הסיכון ללקות בשבץ מוחי.
אם ברפואה ובמדע שלטה עד לפני עשור הדעה שהאנטומיה של המוח קבועה מראש ובלתי משתנה ושתאי מוח שנפגעו או שמתו, אינם מתחלפים בחדשים, כיום אנו יודעים שתאי מוח מתים או פגועים מוחלפים ספונטנית בחדשים וכך מצליח המוח לשקם את תפקודו.  
                                           
(BDNF (Brain Derived Neurotrophic  factor ו- (VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor הינם  חלבונים  ממשפחת " מעודדי צמיחה" האחראים על מנגנוני הגידול של תאי עצב ותאי דם, תחזוקה ו"תיקון" תאי מוח שנפגעו (כתוצאה משבץ לדוג'). יתרה על כן, נמצא , שבמצבים של חסר אספקת חמצן למח עקב שבץ מוחי או מסיבה אחרת, נוצרת עליה משמעותית בשני חלבונים אלו באזורי המוח השונים, למטרות שיקום.
נמצא עוד שבבעלי חיים שסבלו משבץ מוחי היתה לרמת חלבונים אלו השפעה על חומרת השבץ ועל הסיכוי להגיע להחלמה.
מחקר רב משתתפי ם זה, מצא ששני חלבונים אלו, לא רק בעלי חשיבות שיקומית לתאי המח לאחר פגיעה, אלא  הם בעלי חשיבות ניכרת כמנבאים סיכון לקבלת אירוע של שבץ מוחי איסכמי (ע"י קריש דם - חסימה) או דימומי., באמצעות בחינת מינונם בדם. שמירה על העלאת רמתם הרצויה בדם, בקרב אנשים בסיכון גבוה, יכולה לסייע במניעת האירוע המוחי ובצמצום הנזק.
 
במהלך 10 שנות המעקב, 193 איש מתוך קבוצת המחקר  לקו באופן טבעי בשבץ מוחי  (Stroke) או באירוע מוחי חולף (TIA) שאופיינו באמצעות הדמיית MRI  ומבחנים נוירו-פסיכולוגיים.
תוצאות הניסוי הראו בצורה מובהקת שאנשים שרמת ה- BDNF בגופם היתה נמוכה, הסיכון להיפגע משבץ  מוחי היה גבוה ב-47% יותר!
במקביל, נמצא שרמה גבוהה של חלבון VEGF  העלתה את הסיכון ב21% יותר לשבץ מוחי.
כלומר, במידה ותישמר רמה גבוהה יחסית של חלבון BDNF  ורמה נמוכה של חלבון VEGF יופחת הסיכון לשבץ מוחי באופן משמעותי.
בנוסף נמצא גם שרמה גבוהה של ה- BDNF  מקושר גם לזיכרון חזותי משופר ולתהליכי למידה באמצעות השפעתו על הקישוריות הבינ-עיצבית.
 
זהו המחקר הראשון שהראה קשר ישיר בין מינוני החלבון בדם לסיכון להיפגע משבץ או הסיכוי להימנע.
בסיכום למאמר כותבים החוקרים שזיהוי תפקידו של חלבון ה BDNF  יכול לסייע במניעת שבץ מוחי ראשוני (ראשון) ושניוני (שבץ חוזר).
במאמר נוסף שפורסם גם הוא באותו הגיליון , בעיתון הרפואי היוקרתי Stroke (אוקטובר 2013) אפשר היה לראות שמתן תכשיר  NurAid II  , שנבחן בהצלחה בניסויים קליניים ומדעיים מערביים, מעלה  פי 2.5 את רמת ה-BDNF במוח אצל מי שסבלו משבץ והוביל להורדת הסיכון לקבל שבץ נוסף – שניוני, באותה אוכלוסייה.
המחקר שבוצע כמחקר אקראי מבוקר פלסבו על 1,100 חולי שבץ הראה כי בקבוצה שקיבלה פלסבו מספר מקרי השבץ היה 31 אירועים חוזרים (שבץ שניוני)  לעומת רק 16 מקרים בקבוצה שטופלו בתכשיר ה NurAid II .
כלומר  הסיכון לחלות בשבץ חוזר היה נמוך ב-49% בחולים שטופלו ב- NurAid II  , בזכות יכולתו להעלות פי 2.5 את רמת ה-BDNF  בדם. 

שני המאמרים מראים שלחלבון   BDNF  חשיבות במניעת השבץ . נראה כי מתן NurAid II  מביא לעליה ברמת הפקטור  החלבון וכך לירידה בסיכון ללקות בשבץ מוחי נוסף. כיום זהו האמצעי הטיפולי היחיד המאפשר העלאה ברמת החלבון.
ב 20.11.13 יוצג הטיפול באמצעות NurAid II  בקרב רופאים נוירולוגיים, נוירו כירורגיים ורופאים שיקומיים בישראל, בכנס בינ"ל בנושא שבץ מוחי ושיקום המוח, בהשתתפות אורחים ומרצים מומחים בעלי שם מחו"ל.
נוראייד , (NurAid II (MLC901, נרשם ואושר לשיווק בישראל כמו במדינות רבות אחרות וזאת בעקבות בניסויים קליניים שנערכו במעל 2,500 נפגעי שבץ מוחי.  6 ניסויים מתוכם היו מבוקרים וכללו 2,015 נפגעי שבץ מוחי. תוצאות הניסויים הראו שיפור בתהליכי השיקום וביכולת להגיע לעצמאות תפקודית של חולים לאחר שבץ מוחי, איסכמי או המורגי.

תנועה - מוטוריקה

מנגנון פעולה > תנועה מוטוריקה
נוראייד - תרומתו בשיקום מוטורי (תנועה)

ניסויים קליניים הראו ש  (Nuraid II (MLC901, מסייע בשיקום לאחר שבץ מוחי.
הכפלת הסיכוי להשגת עצמאות תיפקודית.
 
ניסוי שנערך על 605 חולים, שגויסו בין 2 שבועות ל- 6 חודשים מיום האירוע האיסכמי, הראה שהחולים שנטלו נוראייד, הגדילו את סיכוייהם להשגת עצמאות  פי 2.4 יותר מהחולים שלא טופלו ב- NurAid II, וזאת לאחר חודש אחד של טיפול .(רמת מובהקות הניסויי היתה p=0.007).

עצמאות¹ עבור חולה שבץ, משמעותה היכולת ללכת, לחשוב ולחוות חיים טובים גם לאחר השבץ.


¹ עצמאות מוגדרת כיכולת האדם לנהל חיים בכוחות עצמו ולדבר בחופשיות.
™Nuraid משפר את התיפקוד הימיומי
 
ניסוי מבוקר כפול סמיות (double blind placebo controlled)ב-80 חולים, הראה כי חולים שטופלו במשך 3 חודשים באמצעות נוראייד, הראו מצב תיפקודי עדיף על האחרים ע"פ מדד ברטל (Barthel index).
 
שיפור השיקום המוטורי (תנועה)

150 מטופלים קיבלו את התכשיר למשך 3 חודשים החל מהשבוע הראשון לאחר האירוע ועד 3 חודשים לאחריו ונבחנו ע"פ מדד Fugl-Meyer  מדי חודש מול חולים שקיבלו אינבו (פלצבו). ההבדל ניכר בתום 4 שבועות של טיפול ולאורך כל הטיפול, כפי שמוצג בגרף.
ניסוי ב- 605 חולים שגויסו בין 2 שבועות ל- 6 חודשים לאחר שבץ איסכמי, הראה שיפור של יותר מ- 25% במצב שיתוקן  של הגפיים העליונות והתחתונות במובהקות סטטיסטית של p=o.oo6  ו p=0.02  בהתאמה בהשוואה לפלסבו.
ההחלמה למול השיתוק נמדדה בסולם של 0-5 לפני ולאחר הטיפול.