סיוע בשיקום לאחר אירוע מוחי - Nuraid - Hemorrhagic Stroke
רופא/ה נכבדים,

לפניך תקציר מאמר המתייחס לשיקום לאחר דימום מוחי. נשמח להעביר לך את המידע השלם באמצעות המייל:
info@levpharm.com 

Hemorrhagic Stroke

Case Report on the Use of MLC601 (NeuroAiD) in Neurosurgical Pathologies.
Yeo TT, et al. Poster WSC Seoul 2010.

This case series report of 20 patients treated with MLC601 in the Neurosurgery division of National University Hospital in Singapore. All patients received 4 capsules of MLC601 3 times a day for 3 months started within 3 months of onset of brain injury or stroke. All patients reported some improvements and good tolerance for the drug. Three cases (head injury, hemorrhagic stroke from AVM, and brain abscess) with remarkable outcomes were presented, illustrating how it may not be unreasonable to prescribe MLC601 to selected patients with difficult neurosurgical pathology in the hope that the neurological function outcome would improve. .

03-9230851 

מחקרים מדעיים וקליניים הראו כי נוראייד מסייע
לחולי שבץ מוחי ואירוע מוחי בתהליך השיקום