סיוע בשיקום לאחר אירוע מוחי - Nuraid - נוראייד לחולה
קוראים יקרים,

נוראייד משווק בישראל מראשית שנת 2014. NurAid II (MLC901)  משווק גם באירופה המערבית והינו מוצר של חברה צרפתית- סינגפורית.

ייחודו של NurAid  בכך שהוא נחקר ונבדק בניסויים שכללו כ- 2500 איש באשר לשימוש במצבים של לאחר אירוע מוחי (CVA): אוטם או דימום  וכן במצבים של Traumatic Brain Injury) TBI).

תוצאות המחקרים פורסמו בעיתונים רפואיים-מדעיים רבים ואנו מפנים את הרופא שלכם למאמרים אלו.

תוצאות המחקרים הרבים, הוצגו בכנסים הבינלאומיים השונים בנושאי שבץ מוחי ושיקום שלאחר שבץ מוחי.

בבקשה פנו אל הרופא לשקול מתן נוראייד להאצת והגברת השיקום כדי להגיע קרוב ככל האפשר לעצמאות תיפקודית.

Nuraid לחולה

03-9230851 

מחקרים מדעיים וקליניים הראו כי נוראייד מסייע
לחולי שבץ מוחי ואירוע מוחי בתהליך השיקום

נוראייד מאושר ע"י משרד הבריאות כתוסף תזונה ללא התוויה רפואית